Päätös vai päättämättömyys?

Maksaja tuntee syvää syyllisyyttä. Paluumuuttajana tulin Hattulaan, kuinka ollakaan, Rahkoilan laajaan kylään. Sehän on kaiken keskellä itäisellä puolella, kun katsotaan Vanajaa pitkin virtaa. Kylä kasvaa, koulu pullistelee lapsista. Naapurissa Pekolan koulu on ylitäytetty ja väestön kasvu vain jatkuu. Lepaan suuntaan taloja nousee niin, että metsäalue kylien välillä on muisto vain.

Miksi syyllisyyttä? En valinnutkaan asuintani Parolasta vaan Hattulan laajalti mainostamalta Hyvä asua – alueelta. En kasvattanut taajaman asukaslukua, se kun  tuntui olevan täynnä ilman minuakin. Nyt, vajaan 20 vuoden jälkeen entistäkin täydempi. Valtaväylä ja rautatie lännen puollella, Vanaja toisella puolen, suunta Kirstulaan jokseenkin valmista. Vanhan taajaman ja teollisuusalueen väliin vielä mahtuu. Ne alueet ovat ensisijaisia rakentamisessa, jos oikein ymmärsin osayleiskaavaa ja keskustelua. Kun se väkimäärä lisätään Parolan taajaman palvelujen käyttäjiin, onkin kasvusuunta vain ylöspäin. Syyllisyys helpotti.

Vähemmästäkin lukija varmaan havaitsi; Pappilanniemestä on taas kyse. Ymmärrän täysin kunnan heikon taloustilanteen, mutta paniikkia en. Aina kunnassa maksaja löytyy. Mitä lisäarvoa saadaan lopettamalla valmis ja korjaamalla juuri korjattua; kuitenkin joudutaan rakentamaan uutta tilaa tai hajauttamaan toiminnot ympäri Parolaa. Mielenkiintoista olisi nähdä laskelmia tai muuta faktaa eri vaihtoehdoista. Lievästi sanoen  erikoista, että tehdään päätös ja sitten laskeskellaan. Laajentaisin vielä Kari Ventolan näkökulmaa Pappilannimestä koulukysymykseen ja koko itäpuolen strategiaan.  

Katsotaan eteenpäin vaikka 15 vuotta. Pekolasta Tyrväntöön on yhtenäinen asutus, kehitys kun  näyttää jatkuvan samanlaisena. Nykyinen Pappilanniemen terveysasema palvellee 3 000 ihmistä, silloin todennäköisesti 4000:tta tai enemmän, lähes puolta Hattulan asukasluvusta. Miksi tämä kaikki sumputettaisiin sillan taakse taajamaan, jossa nykyisin pysäköintialueetkin ovat täynnä.

Koulukysymys on myös ratkaistava. Samat lainalaisuudet pätevät siihenkin. Hyväksytään se tosiasia, että Hattulan kasvaminen ei tapahdu Parolassa vaan  Hyvä asua – alueilla. Liikekeskuksen mahdollisuuksia voi varsin rajallisesti parantaa pakottamalla ihmiset siellä asioimiseen. Vaihtoehtojen tarjoaminen on nykypäivää, liike-elämällä on taipumus seurata asutusta.  

Jätä kommentti

css.php